Синоніми до слова Богомолець

Синоніми до слова Богомолець

  1. (той хто відвідує святі місця) прочанин
  2. паломник
  3. пілігрим

Приклади використання слова Богомолець

  • Вона шукала його між богомольцями в лаврі.
  • Увійшовши через ворота на монастирське подвір'я, богомольці падали навколішки і так повзли через увесь двір до монастирського собору.
  • Сивоголові Богомолець, Палладін, Рильський стояли, оточені сім ями.
  • Богомолець Рідної Віри учив би народ рідного, він би звеличував все рідне, щоб підняти свій престиж в народі.
  • Це видатний фізіолог, про-фесор Богомолець, чиї дослідження з продовження людського життя час-то згадувались у зарубіжній пресі.
  • Увімкнувши касету з піснями Ольдзини Богомолець , — така традиція , — Світлана повкладала дітей спати й за ходилася над конспектом завтрашньої лекції.
  • Бо це подія такого ж масштабу в культурі, як бенефіс Ольги Богомолець, виставка творів юних талантів графічної школи академіка Ан дрія Чебикіна, нова сюїта Леоніда Грабовського, ора торія Людмили Юриної чи симфонія Євгена Стан ковича.