Синоніми до слова Буквальний

Синоніми до слова Буквальний

  1. літеральний
  2. (зміст) неперекручений
  3. прямий
  4. (переклад) дослівний
  5. точний
  6. підрядковий

Приклади використання слова Буквальний

Розширене тлумачення — це таке тлумачення, при якому дійсний зміст норми права стає ширшим, ніж буквальний текст; «дух» закону ширший за його «букву».

Однак, знову ж таки, якщо для Воццека вона є наслідком внутрішньої багатовекторності, яка унеможливлює будь-яку дію (своєрідний синдром «лебідь-щука-рак»), то інфантилізм Леона буквальний — це динамічна безсилість несамоцінної компоненти.

Правова герменевтика саме вивчає проблему множинності змістів, коли символ розуміється як структура значення, в якому один зміст (первинний, буквальний) означає одночасно й інший зміст (непрямий, вторинний), що осягається через перший.

Буквальний переклад нігде в світі не робиться, окрім хіба нас та галичан.

Ми вважаємо, що витлумачення з боку тієї людини, обов’язком якої є віра в буквальний смисл, може вважатися невір'ям, адже це веде до невір'я.

Перший аспект — буквальний, коли текст розуміється таким, яким він написаний.

Щодо іншомовних термінів, як правило, у дужках подано їх буквальний переклад.

«Отже, вищі істини передає навіть олживий буквальний сенс , — мовив я.