Синоніми до слова Вагомий

Синоніми до слова Вагомий

 1. (який важливий в даному випадку) змістовний
 2. ваговитий
 3. (підтверджений чимсь) авторитетний
 4. солідний

Приклади використання слова Вагомий

 • Кожне вагоме тіло, яке рухається горизонтально на земній поверхні, відхиляється від первісного напряму свого руху в північній півкулі вправо, а в південній — вліво.
 • Мова її стала скупа, точна, яскрава, слова з’явились вагомі.
 • Він називає незаперечні і вагомі цифри.
 • Вагомий аргумент , — хижо прошепотів Макар, відрубав зв’язок.
 • Вагомий внесок у соціологію релігії зробили П. Сорокін, С. Булгаков.
 • Вагомий внесок зробив вчений у становлення історичного крає знавства.
 • Вагомий внесок у розвиток категорії гармонії зробили визначні давньогрецькі філософи Сократ, Платон і Арістотель.
 • Вагомий вплив на незбалансований розвиток глобального господарства здійснюють передусім транснаціональні корпорації.
 • Вагомий вплив на незбалансований розвиток глобального господарства здійснюють, передусім, транснаціональні корпорації.
 • Вагомий крок зробив той-таки А. Тойнбі, обґрунтувавши потребу в розширенні поля аналізу на цілі макрорегіональні культурні комплекси, які він називав «цивілізаціями».
 • Вагомий внесок у розвиток розуміння поведінки та її рушійних сил зробили представники гештальтпсихології, які спробували підійти до вивчення особистості, її поведінки як цілого.