Синоніми до слова Істотний

Синоніми до слова Істотний

  1. суттєвий
  2. посутній
  3. сутній
  4. дуже важливий
  5. значний
  6. вагомий
  7. основний

Приклади використання слова Істотний

Двоєвір' я рано постало ще на греко-римському ґрунті, і довго й уперто трималося там, і сильне й тепер, породивши істотний релігійний синкретизм.

Звертаюся до Вас із цим довгим «словом», щоб з’ясувати Вам наше становище і висвітлити істотний зміст нашої політики в порушених проблемах.

Адже кожне нове художнє відкриття, для того щоб стати справжнім надбанням, має виявитися саме тим, яке несе в собі істотний елемент загальнолюдського.

Отже, у регіонах бурякосіяння (як Правобережної, так і Лівобережної України) у багатьох маєтках спостерігається істотний прогрес у сільському господарстві.

Однак більшість держав під час їх виникнення та в процесі формування цивільного права все ж відчували істотний вплив більш розвинених систем.

На розвиток СППР істотний вплив справили вражаючі досягнення в галузі інформаційних технологій, зокрема телеко-мунікаційні мережі, персональні комп’ютери, динамічні електронні таблиці, експертні системи.

Крім того, на ефективність сільськогосподарського виробництва істотний вплив справляє і структура основних виробничих фондів, під якою розуміють процентне співвідношення окремих складових елементів цих фондів у їх загальній вартості.

Дехто вважає шлюб просто джерелом сексуальних утіх, що їх дарують одне одному чоловік і дружина, але не можна забувати про істотний сенс одруження — творення родини.

Істотний вплив на визначення циклу стратегічного планування мають також рішення власників і керівників щодо впровадження певної моделі планування на підприємстві.

Аномалія часу, названа ним як «Пісочний Годинник», мала один істотний недолік.