Синоніми до слова Істотний

Синоніми до слова Істотний

  1. суттєвий
  2. посутній
  3. сутній
  4. дуже важливий
  5. значний
  6. вагомий
  7. основний

Приклади використання слова Істотний

Проблема подолання істотних відмінностей між містом і селом постала перед нами як одне з невідкладних завдань.

Комуніст України, 12, 1959, 32

Істотною ознакою предмета називається та ознака, яка відбиває корінну, найбільш важливу властивість предмета.

Логіка, 1953, 19

Наші критики і літературознавці у великому боргу перед літературою, істотні елементи якої - стиль, форма, мова — залишаються поза їх увагою.

Максим Рильський, III, 1956, 72

На обличчя істотний Степан, але не він.

Словник Грінченка

Істотний вплив на обсяг інвестицій має також ставка позичкового процента.

Мороз А., Банківські операції

Істотний вплив на активність та ініціативу окремих людей справляє ставлення до них колективу.

Примак Іван, Введення до спеціальності

Істотний вплив на забезпечення рослин елементами живлення має водний і тепловий режими ґрунту.

Примак Іван, Введення до спеціальності

Істотний пункт відмінності проступає в теорії бюрократії, видатним майстром якої був Макс Вебер.

Лях Віталій, Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія

Істотний внесок у лінгвістичне маніпулювання робить також використання явних і прихованих порівнянь.

Бутенко Н., Соціальна психологія в рекламі

Істотний його недолік — необхідність значного обсягу інформації про вироби одного параметричного ряду.

Дугіна С., Маркетингова цінова політика