Синоніми до слова Значний

Синоніми до слова Значний

Приклади використання слова Значний

Невпевненість або незгода вважаються фундаментальними у тому випадку, коли вплив факторів на фінансову інформацію, які викликали непевність чи незгоду, настільки значний, що це може суттєво викривити дійсний стан справ у цілому або в основному.

Відповідно до цього Договору значний обсяг американського ка-піталу був інвестований у німецьку економіку.

Формування загального визначення поняття «логістика» охоп-лює значний проміжок часу й відбувалося у взаємозв" язку з теоретичними і практичними завданнями, що вирішувались за допомогою логістики.

Вони залишили значний слід в українській культурі.

Тут Петро Конашевич завжди відзначався своєю хоробрістю; маючи значний розум і дотримуючись політичного такту, він швидко висунувся зі свого середовища й посів перше місце серед запорожців.

Ти значний козак: батько твій був полковником, сам ти був сотником, тож хай ніхто не скаже, що осудив тебе один Сірко !

З, а тодішніх умов зв’язку на передання указу по інстанціях потрібно було витратити значний час.

Значний вплив на формування світогляду У. мав М. Драгоманов.

Безумовно, такий значний приріст ресурсної бази банку можна розцінювати як високоефективну роботу депозитного відділу щодо залучення ресурсів.

У наш час сформувалася велика когорта українських соціологів, що успішно вивчають трудову сферу, а соціологія праці отримала значний розвиток.