Синоніми до слова Відомий

Синоніми до слова Відомий

  1. знайомий
  2. знаний
  3. сі загальновідомий
  4. (аж надто) старий
  5. як світ
  6. (автор) популярний
  7. (вчений) славетний
  8. звісний
  9. знаменитий

Приклади використання слова Відомий

Татари злазили вгору добре відомою їм стежкою.

Михайло Коцюбинський, I, 1955, 399

Відомий нам і величезний інтерес до народної творчості, що його виявляв Ленін.

Максим Рильський, III, 1956, 69

Вештаючись раз по раз по ярмарках, промислуючи [промишляючи] полотнами, став Чіпка відомий на цілий повіт.

Панас Мирний, II, 1954, 264

Її [чутку] принесла баба Параска Гришиха., відома на все село брехуха.

Нечуй-Левицький, II, 1956, 336

Відома річ, кого огнем пече, тому скрізь вода, мріється.

Марко Вовчок, VI, 1956, 267

Ще кінчаючи свою науку в Віденському університеті у відомого вченого професора Ягича, Франко почав готуватися до професури.

Михайло Коцюбинський, III, 1956, 35

Керував студією відомий письменник.

Олесь Донченко, V, 1957, 354

Відомий ісламський вчений Саїд аль-Джурджані (пом.

Імам ан-Нававі, Сорок хадісів ан-Нававі

Відомий пізніше в літературі, як Михай ло Обачний.

Шаян Володимир, Віра предків наших

Відомий також удосконалений наперсток із гвин том.

Пономарьов Анатолій, Українська минувшина. Ілюстрований етнографічний довідник