Синоніми до слова Основний

Синоніми до слова Основний

Приклади використання слова Основний

Таке активне мислення дозволяє сформулювати основний зміст в стислій і зрозумілій формі.

Це основний канал фінансових надходжень до державного бюджету.

Основний спонукальний мотив фінансового обміну, а отже, й розвитку фінансової системи, пов’язаний з тим, що індивідам, фірмам та владним органам в одні періоди часу треба заощаджувати, а в інші - брати позички.

Тим-то вони і надавали перевагу спаленню неукріплених містечок і околичних сіл, спрямовуючи основний удар на сільське населення.

Зазвичай виготовляється з гнучкішого і міцнішого кабелю, ніж основний (багатожильний), щоб випадково не передавити і не переломити його.

Інвестиції в основний капітал на охорону довкілля і раціо-нальне використання природних ресурсів та введення в дію при-родоохоронних об" єктів і потужностей.

Основний закид формалізму — це звинувачення в недіалектичності, у тому, що явище тут вивчаєть ся ізольовано від контексту.

Його архітектура, насамперед винесена поза основний об" єм одинока мініатюрна вежа, виразно заснована на західноєвропейській іконографії, хоча конкретний зразок поки не встановлено.

Він указує, що графік попиту на інвестиції має високу еластичність щодо процента, тому суспільство теоретично завжди може продуктивно використати основний капітал.

Розпис доходів державного бюджету — основний оперативний план розподілу доходів за структурою бюджетної класифікації, термінами надходження і витрачання бюджетних коштів протягом року.