Синоніми до слова Фундаментальний

Синоніми до слова Фундаментальний

Приклади використання слова Фундаментальний

У рамках традиційного підходу наявні фундаментальний та технічний аналіз.

Таким чином був порушений фундаментальний юридичний принцип — ніхто не може судити свою справу.

— З'явля ється фундаментальний твір Д. Донцова «Націоналізм», у якому викладені всі головні філософські, ідейні постулати українського націоналізму.

Онтологічна істина, яку розуміють у спосіб фундаментальний, означає буттєвість речі без актуального підпорядкування її якому-небудь розумові.

А крім того, він уміє ховати цей фундаментальний процес за «детермінантною» машкарою політичної економії.

Фундаментальний підхід виходить з того, що основними чинниками формування курсів на валютному ринку є відсоткові ставки за депозитно-кредитними операціями, темпи інфляції та стан платіжного балансу за поточними операціями.

Фундаментальний аналіз в якості основи для інвестиційної стратегії використовує аналіз фінансового стану емітента цінного паперу * (ЦП), представленого у фінансових звітах корпорацій.

Демонструючи фундаментальний, методологічний характер, теорія держави і права повинна виявляти тенденції розвитку державно-правових явищ, сприяти формуванню нових підходів, вдосконалювати і розвивати власний понятійний апарат.

Розвиваючи цю думку, Саймон описує фундаментальний принцип управління у такий спосіб: " …

Є два підходи в прогнозуванні динаміки ринку і вирішенні проблеми: визначити, в якому напрямку будуть рухатися ціни , — це технічний та фундаментальний аналіз (автор не вважає інтуїцію підходом до прогнозування ринку).