Синоніми до слова Капітальний

Синоніми до слова Капітальний

Приклади використання слова Капітальний

Видатки на придбання обладнання, капітальний ремонт приміщень тощо, які не є першочерговими, можуть передбачатися лише за умови забезпечення коштами невідкладних витрат та відсутності заборгованості.

Витрати на капітальний ремонт залізниць і автомобільних шляхів (не включається до капітальних вкладень).

Протягом останніх десяти-двадцяти років здійснено, наприклад, капітальний перегляд історії Росії та суміжних народів під кутом зору виправдання російського імперіалізму.

Установа веде облік фактичних видатків на поточний і капітальний ремонт за кожним об" єктом ремонту окремо, що дає можливість бухгалтерії установи проконтролювати відповідність пред’явлених рахунків укладеному з підрядчиком договору на ремонт.

Розрізняють поточний і капітальний, внутрішній і зовнішній борги.

Потрібно мати на увазі, що в складі непорівнянної продукції разом з виробами є запасні частини, капітальний ре-монт обладнання та разові замовлення.

Слід мати на увазі, що при плануванні видатків на опалення цей показник відрізняється від аналогічного показника, який викори-стовується під час планування видатків на капітальний ремонт будівель і споруд.

От зовсім поряд, майже в межу з нами, на горі, над лісом, продається капітальний будиночок, і не дорого …

Залежно від складності, обсягу робіт, характеру й періодичності їх проведення виділяють поточний, середній і капітальний ремонти, що можуть виконуватися господарським або підрядним способами.

Будинок досить капітальний, з мезоніном і верандою.