Синоніми до слова Переважний

Синоніми до слова Переважний

Приклади використання слова Переважний

Переважний вид виробничої діяльності Ключові положення

Притаманна (попри переважний європейський чинник в справі формування російського етносу) москвинам азійська деспотичність й нівеляція гідності одиниці, міцно вкорінилась й в нашому побуті.

Відтак державне управління, переважний обсяг якого втілено в діяльності органів виконавчої влади, виражається у певних формах.

Об" єкт В зайняв найвище місце і заслуговує на переважний вибір.

Як згадувано, кераміка (посуд) становить переважний об' єкт археологічних студій.

Переважний обсяг торгівлі корпоративними облігаціями на вторинному ринку здійснюється поза межами біржі.

При цьому саме наведені напрями діяльності становлять загалом переважний обсяг функціонування органів виконавчої влади, що перебуває у сфері регулювання адміністративного права.