Синоніми до слова Характерний

Синоніми до слова Характерний

Приклади використання слова Характерний

М’ясо було чудове, але мало характерний присмак усіх «дарів моря».

Комічний сюжет створює характерний контраст земного й високого, а часом надає й іншого, глибшого звучання аспектам основного конфлікту.

Характерний блиск в ультрафіолетових променях спеціаль ^ них волокон, номера, номіналу та стрічки з надписом «Національні ний банк України», які впресовані у папір.

Коли в свято Мартін не може піти в гості до коханої дівчини, бо за всі свої гроші він викупив у полісмена корів бідної Марії Сільви, то це вчинок аж ніяк не ніцшеанський, хоч для Мартіна саме характерний.

Цей рух шістдесятництва був характерний тим, що він вийшов за межі гуманітарної інтелігенції.

Лоран не раз бувала на його блискучих публічних лекціях, і їй добре запам’ятався цей високий лоб, характерний профіль, хвилясте, посріблене сивиною густе русяве волосся, блакитні очі …

Старшина Рарог насторожився: йому був трохи знайомий оцей характерний запах.

В нього був якийсь дивний голос, без звиклих чоловічих інтонацій, але дуже характерний.

В усіх наведених випадках ідеться про специфіч ний «раціоналізм», характерний для західної куль тури.

За хвилину почувся шум мотора старої «Шкоди» і характерний стукіт її розхитаного кузова.