Синоніми до слова Своєрідний

Синоніми до слова Своєрідний

Приклади використання слова Своєрідний

У переднім слові Боккаччо обґрунтовує принципи своєї творчості Це своєрідний естетичний маніфест.

У січні нового року, коли інвестори заново збалансовують свій портфель, створюється своєрідний купівельний бум.

Та найваж чий випадок, коли на дівчину тисне своєрідний мате ринський мазохізм.

Крім того, міцно припасовані порожні бочки оточували пліт навкруг, наче своєрідний борт, захищаючи його від високих хвиль.

Однак сьо-годні певні суперечності між окремими громадянами й державою спричинюють своєрідний конфлікт їхніх інтересів та породжують соціальне напруження.

Я знав, що для того, аби опуститися нижче, є, мабуть, якийсь своєрідний спосіб, якийсь «викрут», але оволодіння викрутом потребує дослідження, практикування, а якщо я заледве зберігаю фізичну свідомість, то цього мало.

Європа відкрила для себе своєрідний, у чомусь екзотичний і багато в чому незрозумілий світ давньосхідної філософії.

Бо ця тонка система, своєрідний світ, народилася в голові Цинамона й функціонує за його принципами.

«чертог вбитих») — у сканд. міфології своєрідний рай хоробрих воїнів, що належить Одіну.

Орнамент модерну, що в усіх видах мистецтва структурно організує площину та своєрідний ритм його штучних ліній, формувався в графіці.