Синоніми до слова Самобутній

Синоніми до слова Самобутній

Приклади використання слова Самобутній

Починаючи зі стародавніх часів, на території сьогоднішньої України жили споріднені слов’янські племена, які в процесі історичного розвитку утворили самобутній слов’янський народ — українців.

Самобутній і яскравий твір присвячено насамперед методиці здобуття і утримання влади, різним аспектам діяльності володаря.

У якому напрямі простує цей рух, чи його самобутній життєвій стихії притаманна окрема вища мета — залежить уже від свідомого духа, що має єдиний у своєму роді дар творчого почину.

— Я чув про вас багато й читав у «Русской беседе», що ви поет народний і самобутній !

Старість дарувала йому новий самобутній стиль, який неабияк згладив провокативну гостроту його ранньої поезії, сповнивши його вірші новим мелосом.

Я кажу: прийшов час опромінити душу народу рідного світлом правдивої віри Ук раїни (Руси) — РУНВіри, щоб він (наш народ) мав свій самобутній шлях життя, мав свою самобутню філософію етики, мав свої само бутні розуміння Бога.

— Ось що значить самобутній дух, який і потрібен справжньому зіллєвару !

Він наскрізь самобутній і ліричний, бо билося в потомлених грудях чуле серце.

Саме через засоби оформлення квалій — а ними є звук, колір, світло, слово, рух — може виникати самобутній «космос» — художній твір, позначений оригінальністю, неповторністю авторського бачення світу.

Стриптиз — це танок; мабуть, це єдиний і найбільш самобутній танок сучасної західної цивілізації.