Синоніми до слова Специфічний

Синоніми до слова Специфічний

Приклади використання слова Специфічний

Проте все одно вигляд у неї був специфічний, злочинний.

Між знаком і означувальною через знак річчю постає специфічний зв’язок, і тому, пізнаючи знак, ми також пізнаємо його відношення до об" єкта.

Кава була класичною — з віскі, хоча я, особисто, завжди воліла з ромом, потім не так боліла голова і був дещо інший, специфічний присмак далеких тростинових полів.

Виявилося, що ко реневі волоски рослин виділяють специфічний білок — принаду.

Лицеві за ставки в цьому рукописі виконано під впливом книжкової гравюри, ко тра поступово не лише витісняє мініатюру, а й все більше впливає на неї, значною мірою знецінюючи її як специфічний вид мистецтва.

Страхування являє собою специфічний вид економічної діяльності.

Як і інші форми духовної культури — релігія, наука, мораль , — мистецтво виокремилось у специфічний тип духовної діяльності й пізнання.

Чутки — це специфічний вид інформації, який з’явля ється спонтанно в силу інформаційного вакууму серед певних шарів населення, або спеціально розповсюджується для впливу на громадську свідомість.

Інтерпретуючи в спосіб символічний Біблію, Сковорода розвиває поруч із іншими символістами специфічний світ символів Біблії.