Синоніми до слова Специфіка

Синоніми до слова Специфіка

Приклади використання слова Специфіка

Наприклад, Ю. О. Тихомиров, характеризуючи такий підхід як статичний, вказує, що тут не виявляється специфіка адміністративно-правових режимів, оскільки вони начебто зливаються в загальне русло регулювання.

Особливості діяльності підприємства, специфіка конкретних технічних та організаційних рішень істотно залежать від типу виробництва.

Специфіка створення, склад та зміст інформаційної бази.

Назвемо деякі елементи предметної символіки, у яких відбивається етнічна специфіка української культури.

Які можливості розкриває самоаналіз митця і в чому полягає його специфіка?

Специфіка принципів безготівкових розрахунків відражає реальний стан національної економіки (кризу, депресію, пожвавлення, піднесення).

У чому специфіка вибору закордонного ринку на різних стадіях інтернаціоналізації діяльності?

Праця як простий процес обміну та як суспільний процес, специфіка відносин, що обумов-люються цими процесами.

Специфіка таких груп полягає в тому, що вони відповідають за весь спектр проблеми, пов’язаний з реалізацією і поширенням інновації, технічне обслуговування у сфері експлуатації.

Видова специфіка мистецтва в контексті естетичної теорії участь у якому мають брати і поет, і глядач.