Синоніми до слова Властивий

Синоніми до слова Властивий

  1. Питомий
  2. Притаманний (який виражає якусь постійну прикмету)
  3. Типовий
  4. Характерний

Приклади використання слова Властивий

Потім він досить довго говорив про значення цієї магічної науки, яка може передбачати майбутнє, і про властивий німецькому народові містицизм.

В ту саму мить спокій, так мало властивий вдачі Жюльєна, покинув його.

Чому в цих країнах ні наука, ні мис тецтво, ні державний, ні господарський розвиток взагалі не стали на властивий Заходові шляхраціо налізації?

Такий об" єктний підхід більш властивий для попередньої нинішньому етапу циклу інволюційної фази розвитку.

виступають під назвами: дуалізм, матеріалізм, спіритуалізм і теорія ідентичності, тобто властивий монізм.

При цьому необхідно мати на увазі, що різним грунтам властивий різний рівень потенціальної і ефективної родючості щодо різних видів рослин і розвинутих рослинних асоціацій.

І якщо вони загинуть в боротьбі за існування, то тільки тому, що їм властивий незрозумілий, незвичайно міцний сон.

Самобутній, майже танцювальний ритм, властивий розмові за сприятливого вітру, зникає.

Звичайно, кожній людині властивий інстинкт самозбереження.

При цьому синтез хаосу та порядку (у нашій моделі цей стан імовірно властивий для революційного етапу циклу) формує дисипативну структуру.