Синоніми до слова Взаємний

Синоніми до слова Взаємний

  1. (який однаково виявляється при стосунках) обопільний

Приклади використання слова Взаємний

Гриневецький сміявся з симпатії Павлика до мене, а ще гірше сміявся, коли я сказала, що та симпатія взаємна.

Леся Українка, V, 1956, 47

Повна рівноправність, взаємне поважання незалежності й суверенітету, братерська взаємодопомога і співробітництво — характерні риси відносин між країнами соціалістичної співдружності.

Програма КПРС, 1961, 18

Взаємний фонд має окремі баланс та поточний рахунок.

Швиданенко Г., Обгрунтування інвестиційних проектів у процесі трансформації форм власності

Взаємний обмін гормонів дає гармонію всьому організму.

Бєляєв Олександр, Людина, що знайшла своє обличчя

Взаємний зв’язок операцій та процесів визначається схемою складання виробу і виробничими умовами.

Васильков В., Організація виробництва

Взаємний інтерес переважає, саме міжфірмова наукова кооперація є одним з важливих чинників успіху Стенфордського науково-технічного парку.

Краснокутська Н., Інноваційний менеджмент

Взаємний рух навпроти моральних сил та інди відуальностей, що утверджують їх у житті та діяльнос ті, досягає своєї справжньої мети тільки в тому, що обидві сторони зазнають тієї самої загибелі.

Гегель Георг, Феноменологія духу

Взаємний фонд — це інвестиційний фонд відкритого типу, котрий може постійно випускати додаткові акції, продавати їх інвесторам та викуповувати (на першу вимогу своїх акціонерів) за вартістю чистих активів.

Мозговий О., Міжнародні фінанси