Синоніми до слова Взаємний

Синоніми до слова Взаємний

Приклади використання слова Взаємний

  • Гриневецький сміявся з симпатії Павлика до мене, а ще гірше сміявся, коли я сказала, що та симпатія взаємна.
  • Повна рівноправність, взаємне поважання незалежності й суверенітету, братерська взаємодопомога і співробітництво — характерні риси відносин між країнами соціалістичної співдружності.
  • Взаємний фонд має окремі баланс та поточний рахунок.
  • Взаємний обмін гормонів дає гармонію всьому організму.
  • Взаємний зв’язок операцій та процесів визначається схемою складання виробу і виробничими умовами.
  • Взаємний інтерес переважає, саме міжфірмова наукова кооперація є одним з важливих чинників успіху Стенфордського науково-технічного парку.
  • Взаємний рух навпроти моральних сил та інди відуальностей, що утверджують їх у житті та діяльнос ті, досягає своєї справжньої мети тільки в тому, що обидві сторони зазнають тієї самої загибелі.
  • Взаємний фонд — це інвестиційний фонд відкритого типу, котрий може постійно випускати додаткові акції, продавати їх інвесторам та викуповувати (на першу вимогу своїх акціонерів) за вартістю чистих активів.