Синоніми до слова Колективний

Синоніми до слова Колективний

 1. спільний
 2. (угоду робітників з підприємцем) взаємний
 3. обопільний
 4. двосторонній
 5. гуртовий

Приклади використання слова Колективний

 • Під час роботи (на другий день наради) переважна більшість делегатів, збагачена колективним досвідом, стояла вже на вірній більшовицькій позиції.
 • Колективне господарство; Колективні засоби виробництва; Колективна земля;.
 • В основі всієї організаційної діяльності нашої партії лежить розроблений Леніним принцип колективного керівництва.
 • Слухаючи майора, хлопці потай під столом потискують один одному руки, дають напівпошепки колективну клятву, що житимуть правильно.
 • Колективний характер праці й народних обрядових ігрищ вимагав відповідної організованості, ритмічності.
 • Музикантська команда комуни, безперечно, вела перед у розумінні виявлення перших ознак колективної солідарності.
 • Газета — не тільки колективний пропагандист і колективний агітатор, але також і колективний організатор.
 • Професійні і господарські органи в своїй практичній діяльності, зокрема при переукладанні колективних договорів, повинні враховувати загальні умови, які визначають динаміку зростання заробітної плати.
 • Колективний підряд поділяється на бригадний, цеховий, сімейний.
 • Колективний договір: сторони, зміст, строк дії та порядок укладення.
 • Колективний договір (угода) з охорони праці і акти про його виконання.
 • Колективний та одиничний українець зацікавлені в існуванні один одного.
 • Колективний договір може укладатися в структурних підрозділах підприємства.
 • Колективний договір на рівні підприємства більш насичений економічним змістом.
 • Колективний характер праці в бригаді поєднується з поділом праці між членами бригади.