Синоніми до слова Визначений

Синоніми до слова Визначений

Приклади використання слова Визначений

Раніше виключно партнери мали право бути членами управлінського комітету, а їхнє призначення на визначений термін забезпечувало високий рівень ротації партнерів через управлінський комітет.

Дисциплінарний проступок — порушення норм чи правил, що встановлюють визначений порядок діяльності колективів, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, тобто порушення трудової, виробничої, службової, навчальної дисципліни.

Ні, не з мізерністю терміну, а з тим, що він кимось або чимось визначений і що люди, які несуть заважкий тягар цієї визначеносте, глибоко нещасливі.

Це відбувалося тому, що в заздалегідь визначений містером Кейз-Олом день Стун-Ай пускав у вентиляційну систему цілком достатню кількість нервового газу.

Трудовий договір на час виконання певної роботи укладається в тому разі, коли час завершення роботи може бути визначений лише приблизно.

На прогулянку до Булонського лісу я виїжджаю в точно визначений час.

Я, признатися щиро, не мав великої надії, що ви впораєтесь у визначений термін, тому й піддався.

Я продовжую говорити, але зі слухавки вже дихає тиша, там уже нікого немає, лише написано, що номер, з якого телефонували, не визначений, тобто прихований.

Пошук, підтримка і вилучення через визначений користувачем період необхідних фактичних даних.

Результатом є лише або приховування рядків таблиці (списку), що не відповідають заданому критерію, або копіювання тих рядків, що відповідають заданому критерію, у визначений ді-апазон робочого аркуша для подальшого використання.