Синоніми до слова Конкретний

Синоніми до слова Конкретний

 1. (факт) визначений
 2. певний
 3. (приклад) реальний
 4. не абстрактний
 5. точний

Приклади використання слова Конкретний

 • Воля, воля і воля! Це чарівне слово. з літами, під впливом витворених панщиною умов, прибирало [у хлопця] більш конкретну форму.
 • — От я й прийшла до вас з конкретною пропозицією. У мене є добрі коні. Візьміть їх і зоріть своє поле.
 • Пленум накреслив конкретні заходи дальшого розвитку громадського тваринництва.
 • Рослинний світ у тропах «Вершників» виявлений значно менше, ніж у конкретній лексиці.
 • Конкретний бізнес-план може бути і не таким докладним.
 • Конкретний термін оренди визначається за погодженням сторін.
 • Конкретний алгоритм застосування цього методу на сьогодні відсутній.
 • Конкретний строк оренди природних ресурсів передбачається договором.
 • Конкретний характер цих обов’язків залежить від особливостей самого проекту.
 • Конкретний процес планування нових товарів можна умовно поділити на вісім фаз (рис.
 • Конкретний розмір облікової ставки встановлюється банком за узгодженням з клієнтом.
 • Конкретний розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування за згодою сторін.
 • Конкретний фактор стає важливим у тому разі, коли його зміна дійсно впливає на результати.
 • Конкретний фактор стає важливим у тому разі, коли його зміна дійсно впливає на резуль-тати.
 • Конкретний зміст цих умов залежить від виду контракту і конкретної ситуації його укладання.