Синоніми до слова Реальний

Синоніми до слова Реальний

 1. дійсний
 2. не уявний
 3. (науки) практичний
 4. прикладний
 5. реалістичний

Приклади використання слова Реальний

 • Реальний ВВП — ВВП, обчислений у постійних цінах.
 • Реальний прибуток буде відображений у балансі лише за рік.
 • — У Русі за Реальний Час, про нього я розповім вам згодом.
 • Реальний час — це момент синхронізації передавача та реципієнта.
 • Реальний валютний курс враховує зміни рівнів цін в обох країнах.
 • Реальний ВНП визначається з урахуванням індекса (дефлятора) цін.
 • Реальний світ відчувався цілком чітко, зовсім не так, як уві сні.
 • Реальний процес розробки стратегії полягає у стратегічному плануванні.
 • Реальний предмет завжди більший за концепцію, яка його здогадно містить.
 • Реальний капітал — інструменти, машини, інше виробниче обладнання тощо.
 • Реальний досвід ніколи не дасть нам остаточної відповіді щодо цього питання.
 • Реальний капітал корпорації фізично може не змінитися після глибокого спаду.
 • Реальний рівень відсотка — номінальний рівень відсотка мінус рівень інфляції.
 • Реальний приплив гро-шових засобів і дійсний прибуток стали нижчими за очікувані.
 • Реальний світ набагато складніший, аніж той, що існує в націоналістичному ідеалі.