Синоніми до слова Реальний

Синоніми до слова Реальний

Приклади використання слова Реальний

Цей процес по лягає не в тому, що якась свідомість дотепно викри ватиме перекрученість реального світу, бо це проста свідомість, яка зараховує дотепність до марноти, оскі льки й дотепна свідомість має за свою мету реальний світ.

У зв’язку з цим у кейнсіанській функції попиту на гроші основною змінною є не номінальний, а реальний дохід.

Ні, то реальний, то єдино реальний, справжній дракон, найбільший і найстрашніший з усіх драконів.

Адже через ці функції товари приводяться в реальний рух.

Чом не реальний вияв уже майже втраченого милосердя під цю скрутну пору?

В теорії маркетингу послуги, які надаються при продажу товару або пов ` язані з його використанням, тобто направлені на реальний товар, називають матеріальними.

З одного боку, він вважав за науку загальне і необхідне знання, а з іншого — реальний характер визнавав лише за індивідуальним буттям.

Олександер приспішено доводив, що народна медицина має реальний ґрунт.

Не дивно, що реальний світ не витримує ніякої критики, як порівняти з форсованими переживаннями.