Синоніми до слова Фактичний

Синоніми до слова Фактичний

  1. дійсний
  2. справжній
  3. реальний
  4. (стан) неприкрашений
  5. непідмальований

Приклади використання слова Фактичний

На фабриці є справжній реєстр акціонерів, де чітко стоїть: Макаров Олександр Миколайович — мажоритарний акціонер, директор і фактичний хазяїн ВАТ «Есфір».

Украй важливо, щоб профспілки ініціювали отримання якомога повнішої інформації про фінансово-економічний стан підприємства (фактичний і на перспективу), прогноз загальної економічної ситуації та її вплив на стан підприємства.

Таким чином, фактичний зміст — тільки один із варіантів реалізації суб' єктивного права.

Фактичний безлад в країні такий, що всі урядові структури будуть раді відбитись від нових і старих звинувачень, а не те що шукати якихось своїх громадян.

де — фактичний фонд часу робітників у людино-годинах; - установлений фонд часу в людино-годинах; - кількість робочого часу в людино-годинах.

Порівняння фактичних витрат з плановими, обчисленими на фактичний обсяг продукції, показує результат діяльності підроз-ділу за цим критерієм.

Для оперативного визначення планових витрат на фактичний обсяг виробництва треба знати їх функціональну залежність від обсягу продукції (зайнятості).

При аналізі цього показника порівнюють фактичні витрати з нормативними, визначають суми економії і перевитрат коштів у розрахунку на фактичний обсяг робіт і послуг.

Спеціалістам, службовцям, робітникам за виконання у свій робочий час (поряд з основною роботою) обов’язків тимчасово відсутнього працівника проводиться доплата за фактичний обсяг роботи.

Про них українські дослідники зібрали чималий фактичний матеріал в різних куточках України.