Синоніми до слова Фактичний

Синоніми до слова Фактичний

 1. справжній
 2. реальний
 3. (стан) неприкрашений
 4. непідмальований
 5. дійсний

Приклади використання слова Фактичний

 • Фактичний оклад конкретного спеціаліста може бути вищим за мінімальний (у межах так званої вилки) з урахуванням ситуації на ринку праці, особистих якостей і заслуг працівника, його за-вантаження й напруженості праці.
 • Фактичний запас платоспроможності (нетто-активи) страховика визначається вирахуванням з вартості майна (загальної суми активів) страховика суми нематеріальних активів і загальної суми зобов’язань, у тому числі страхових.
 • Фактичний економічний ефект розраховувався за формулою:
 • Фактичний обсяг реалізації товарної продукції, тис. грн.
 • Фактичний обсяг і структура, але за плановими цінами (гр.
 • Фактичний рівень витрат обчислюється за даними поточного обліку.
 • Фактичний бік цієї історичної події передано тут не зовсім точно.
 • Фактичний обсяг реалізації (без ПДВ) у звітному році, тис. грн.
 • Фактичний обсяг виданих кредитів, операцій з цінними па-перами, паї
 • Фактичний бюджет відображує фактично отримані надходження та здійснені видатки.
 • Фактичний дефіцит залежить як від фіскальної політики, так і від економічного циклу.
 • Фактичний початок виробництва та його обсяги визначаються операційним планом проекту.
 • Фактичний пан і володар дивізії - це мав бути дивізійний шеф штабу (дівізіонс Іа) штубаф.
 • Фактичний обсяг пропозиції грошей формується позичко-ощадними операціями комерційних банків.
 • Фактичний контроль над підприємством здійснює власник контрольного пакета його корпоративних прав.