Синоніми до слова Дійсний

Синоніми до слова Дійсний

Приклади використання слова Дійсний

З огляду на це очевидною є необхідність уточнити дійсний склад суспільних відносин, що утворюють предмет адміністративного права, з метою з’ясування питання, чи справді переважають у змісті цього предмета саме управлінські відносини.

Чек дійсний протягом десяти днів, ураховуючи день видачі

Маршрут був складений так, щоб вражений мандрівників по можливості відбивали дійсний стан речей.

Мініх і знати не хотів про дійсний стан козацтва та всього українського народу.

У певних випадках, залежно від мети укладання лізингової угоди, лізинг поділяють на дійсний та спекулятивний.

На всій гласності Сполучених Штатів тяжіє дійсний страх перед євреями , — страх, що ясно відчувається і причину якого треба з’ясувати.

Заговор тоді тільки буде дійсний, коли він належно проказаний, цебто в належній формі, в належний, час і з належним обрядом виконаний.

Тлумачення правових норм має за мету з’ясувати дійсний зміст норми, що мав на увазі сам законодавець.

«Царю, ось бачиш — у мене на грудях Трисутність — знамено трьох основ світу: Яв — світ видимий, явний, дійсний.