Синоніми до слова Визначення

Синоніми до слова Визначення

  1. формулювання
  2. (вислів у якому розкривається суть чогось) дефініція

Приклади використання слова Визначення

Визначення шести стадій за моделлю Грейнера, не охоплюючи весь процес змін, все ж дозволяє зрозуміти загальний напрямок дій з впровадження.

Сформулювати якнайдокладніше визначення категорії «мотивація персоналу».

Як свідчить практика цих країн, визначення мінімуму заробітної плати на загальнонаціональному рівні є хоча і важливим, проте додатковим, а не основним інструментом регулювання оплати, оскільки пріоритет зберігається за колективними переговорами.

Повернімось до визначення діаграмної схеми й обговоримо його дещо «неформально».

Методичні підходи до визначення фінансової стійкості.

При бюджетуванні необхідною умовою є визначення організаційної структури господарюючого суб" єкта.

Метод може бути корисним як складова моделі СОСОМО у частині визначення складності ПВ.

Для визначення доходів банку від купівлі-продажу іноземної валюти сума реалізованої іноземної валюти множиться на різницю між курсом продажу та курсами, за якими були придбані перші суми іноземних валют; б) метод середньозваженої.

Загальне визначення сутності продуктивності не залежить від типу виробничої, економічної чи політичної системи, тобто це визначення є єдиним в економічній науці.

Головною складовою виробничого процесу є технологічний процес — сукупність дій зі зміни та визначення стану предмета праці.