Синоніми до слова Визначити

Синоніми до слова Визначити

Приклади використання слова Визначити

Цілі інвестора визначаються низкою факторів, розуміння котрих стає для інвестора запорукою ефективності капіталовкладення, допомагає визначити адекватні цілі інвестування.

Основна ідея цієї процедури полягає в тім, щоб визначити належну суму премії для досягнення заданого коефіцієнта економічної ефективності системи преміювання.

Чому так довго медики не могли визначити, що сталося?

Для ефективної реклами важливо з’ясувати, які саме властивості товару необхідно рекламувати, і тим самим визначити місце, котре кожний товар посідає на ринку серед товарів-аналогів і товарів-конкурентів.

Вони повинні бути такими, щоб при реалізації всіх обумовлених положень ціну товару і суму контракту можна було визначити однозначно.

Він допомагає керівникові визначити загальну потре-бу господарства в мінеральних добривах, паливі або в інших ре-сурсах та спланувати загальні витрати на їх придбання.

Далі необхідно визначити як саме кожен з факторів вплинув на загальне скорочення результативного показника.

Цю спільність можна визначити ще вужче, якщо уважно вивчити відповіді, відкинувши ті, що дані некваліфікованими свідками.

І на гафелі теліпається прапор, такий по дертий, що неможливо визначити його національну при належність.

Визначити наперед результативність та ефективність таких досліджень дуже складно, тому неможливо встановити їх вартісну оцінку.