Синоніми до слова Вносити

Синоніми до слова Вносити

Приклади використання слова Вносити

— Так, він завжди загадує вносити свічки, коли темно, хоч нічого не бачить.

Для такої роботи призначаються окремі спеціалісти, які мають вносити необ-хідні зміни в масиви НДІ.

Без цього неможливо координувати окремі дії, їхню послідовність, а за необхідності - вносити певні корективи.

В інвентарні картки (книги) не варто вносити всі показники технічної документації.

Разом з тим органи державної влади автономних районів та провін цій мають право вносити до Кримінального кодексу доповнення.

Наймач зобов’язаний своєчасно вносити квартирну плату і плату за комунальні послуги.

На основі поточного обліку визначається фактичний рівень витрат і зіставляється з плановим, що дає можливість вносити відповідні корективи в систему управління продуктивністю.

Прокурор виступив проти цього домагання, а після хвилини поправив свій спротив домаганням, щоб суд відмовився вносити прохання про уласкавлення в справі Данилишина і Біласа, а в справі Жураківського, щоб вирішував, як уважатиме, за відповідне.

Кожний продавець може безпосередньо вивчати потреби і характеристики інших учасників і миттєво вносити корективи в спілкування.