Синоніми до слова Вносити заносити

Синоніми до слова Вносити заносити

Приклади використання слова Вносити заносити

Зрештою, це коштує грошей, такий моріжок потребує нескінчен них витрат коштів і праці: його потрібно засіяти, поливати, вносити добри ва, знищувати шкідників, косити.

Без цього він не зможе вносити необхідні корективи, спрямовані на своєчасне і послідовне виконання всіх технологічних процесів.

На основі даних бухгалтерської звітності аналізувати кредито-спроможність Підприємства, перевіряти забезпеченість та цільове ви-користання кредиту і вносити конструктивні пропозиції щодо ходу кредитування та взаємовідносин із Підприємством.

Щоб дані про нового постачальника було простіше заносити у файл, можна створити кілька шаблонів і користуватися ними.

— Максимко хотів сказати, що в тій кімнаті сидить бабуся, а вона заборонила заносити туди чобітки, але змовчав.

Членський пай, як на той час, був дуже високий, але його можна було вносити частина-ми.

Пізнаючи себе, мусимо установити питому вагу відповідности окремих осіб до державної праці, щоб потім, після повороту на Україну, не приряджувати до неї тих, хто тільки шкодити або вносити буде несистематичність та безладдя до неї.

Забу лося Франкове: «Не пора в рідну хату вносити роздор», і спалах нула карпатська земля новими чварами між католиками і правос лавними.

Коротко це означає: постійно вносити творчий елемент у трудовий процес, цілеспрямовано зменшувати репродуктивну діяльність, позбуватися одноманітних операцій тощо.