Синоніми до слова Врядування

Синоніми до слова Врядування

Приклади використання слова Врядування

Територіальні органи Комісії діють на основі положення, що затверджуються Комісією, і координують свою діяльність з міс-цевими державними адміністраціями, органами місцевого само-врядування.

Здійснення повноважень суб' єкта права комунальної власності на зазначені природні ресурси покладене на органи місцевого само-врядування — сільські, селищні та міські ради.

— сполучення рудиментів адміністративно-командної системи й системи демократичного врядування, що виявляється у спробах впровадити демократію недемократичними методами;

Надходження до бюджету — доходи бюджету та кошти, залучені в результаті прийняття боргових зобов’язань органами державної влади, ор-ганами влади Автономної Республіки Крим або органами місцевого само-врядування.

Конфуцій дав свою звичну відповідь — і не вельми винахідливу: Той, хто не перебуває на державній службі, не може обговорювати державного врядування.

Одночасно з Бодо він працював над трактатом «Спільна вигода поляків, або Міркування про те, як утихомирити назавжди заворушення у Польщі, вдосконаливши її врядування і примиривши її істинні інтереси з істинними інтересами інших народів».

Ключові слова: публічна сфера, публічна політика, врядування, державне управління, адміністративна реформа, державна політика, адміністративні та політичні посади, політична культура, регулятивна функція держави.

Так пан Гампл став старостою: треба визнати, що і його врядування вирізнялось обачливістю й спокоєм серед загальної анархії - завдяки мудрим порадам єпископа Лінди та шановних панів радників.

Не буду критися: за двадцять шість років свого врядування я неодноразово замислювався над тим, як зламати систему виборності монарха и забезпечити передачу королівської влади у спадок моєму старшому синові Кивіну.

Клименко І. В., Линьов К. О. Технології електронного врядування.