Синоніми до слова Вступ

Синоніми до слова Вступ

  1. Вхід
  2. Заспів
  3. Зачин
  4. Передмова (книжки)
  5. Преамбула (документа)
  6. Прелюдія (музичного твору)
  7. Пролог
  8. Увертюра (опери)

Приклади використання слова Вступ

Закінчивши короткий вступ, Ридан, як шуліка, налетів на теорію медицини.

ВСТУП Уся радянська історія виховання української молоді в нашій країні велася в плані її інтернаціонального виховання.

Можливо, феноменологічний аналіз володіння створив би життєздатніший вступ до повторного аналізу буття.

Контрольна робота має містити такі розділи та їхні складові частини: Вступ

Та все ж, на мою думку, вступ до «Розриву» ще зворушливіший.

Зв’язки з громадськістю в промисловості та комерційній діяльності Вступ.

Заснування товарної біржі здійснюється шляхом укладання засновниками угоди, яка визначає порядок її створення, склад за-сновників, їх обов ` язки, розмір і строки сплати пайових, вступ-них та періодичних внесків.

Був довгий вступ про мандри, напівпенсію, вологість клімату в Сингапурі, вай-фай та інтернет-кав' ярні.