Синоніми до слова Відносини

Синоніми до слова Відносини

  1. стосунки
  2. зв'язки
  3. взаємини
  4. контакти
  5. (до кого) ставлення
  6. взаємовідносини

Приклади використання слова Відносини

Одне лишень поза су мнівом: оцінюючи будь-які суспільні відносини, не залежно від їхнього характеру і структури, слід ви —

Тендерні комітети, як правило, мають право делегувати частину своїх повноважень інженерно-консультаційній фірмі, відносини з якою будуються на договірній основі.

Українська історія повна актів боротьби за такі форми і відносини, що мають характер найбільш виробленого суспільного життя.

Шлюб може бути визнаний фіктивним, якщо буде встановлено, що жінка та чоловік продовжували проживати однією сім' єю і не мали наміру припинити шлюбні відносини.

Адже індивідуальні акти на основі та в межах приписів, що містяться в нормативних актах, регламентують ті чи інші управлінські відносини.

Відносини між ними регламентуються внутрігосподарськими договорами.

Отже, правопорядок включає в себе не тільки відносини людей у сфері громадянського суспільства, а й організацію власне політичної влади, яка базується на нормах права, тобто державу.

Мета, або поняття, математики — це кількість, але. кількісні відносини якраз і мають несуттєвий харак тер, чужі поняттю.

Поняття «соціальний час» характеризує людську діяльність і соціальні відносини під час певних суспільних процесів: соціальний простір, три фізичні характеристики і часова координата.

Філософське судження, оскільки воно є судженням, породжує гадку про зви чайні відносини суб' єкта і предиката і звичайну по ведінку знання.