Синоніми до слова Відносини

Синоніми до слова Відносини

Приклади використання слова Відносини

Одне лишень поза су мнівом: оцінюючи будь-які суспільні відносини, не залежно від їхнього характеру і структури, слід ви —

Тендерні комітети, як правило, мають право делегувати частину своїх повноважень інженерно-консультаційній фірмі, відносини з якою будуються на договірній основі.

Українська історія повна актів боротьби за такі форми і відносини, що мають характер найбільш виробленого суспільного життя.

Шлюб може бути визнаний фіктивним, якщо буде встановлено, що жінка та чоловік продовжували проживати однією сім' єю і не мали наміру припинити шлюбні відносини.

Адже індивідуальні акти на основі та в межах приписів, що містяться в нормативних актах, регламентують ті чи інші управлінські відносини.

Відносини між ними регламентуються внутрігосподарськими договорами.

Отже, правопорядок включає в себе не тільки відносини людей у сфері громадянського суспільства, а й організацію власне політичної влади, яка базується на нормах права, тобто державу.

Мета, або поняття, математики — це кількість, але. кількісні відносини якраз і мають несуттєвий харак тер, чужі поняттю.

Поняття «соціальний час» характеризує людську діяльність і соціальні відносини під час певних суспільних процесів: соціальний простір, три фізичні характеристики і часова координата.

Філософське судження, оскільки воно є судженням, породжує гадку про зви чайні відносини суб' єкта і предиката і звичайну по ведінку знання.