Синоніми до слова Відносити

Синоніми до слова Відносити

Приклади використання слова Відносити

Б.) до російських старожитностей можна відносити подовжені й довгі кургани …

Передбачена можливість відносити до екологічно ризикованих видів діяльності й інші виробництва та процеси, об' єкти яких можуть справляти негативний вплив на стан довкілля.

У разі оренди майна комерційних підпри-є мств дозволяється відносити на валові витрати всю суму оренд-ної плати, яка складається з суми амортизаційних відрахувань і винагороди за оренду.

Вже з самого сформулювання тих задач, які поперед усього, по моїй думці, має перед собою літературний критик, можна побачити, до якої наукової галузі мусимо відносити його роботу і яким науковим методом він мусить послугуватися.

А також у зв’язку з розвитком засобів масової інформації та комунікації значно поширилося поняття масової культури, до якої почали відносити і рекламу.

Законність прийнято відносити до загальноправових принципів.

У поле Статья калькуляции вводиться інформація про те, на яку статтю собівартості відносити витрати використовуваних у виробництві матеріальних цінностей цього типу.

Вони почали відносити витрати над лінією до поточних, а під лінією — до капітальних операцій, тобто до різних частин платіжного балансу.