Синоніми до слова Відносити

Синоніми до слова Відносити

  1. зараховувати що до чогось
  2. пов'язувати
  3. прив'язувати
  4. (штучно) пришивати
  5. прищіпати
  6. асоціювати
  7. пришивати білими нитками
  8. (з місця на місце) відносити
  9. затаскувати

Приклади використання слова Відносити

Б.) до російських старожитностей можна відносити подовжені й довгі кургани …

Передбачена можливість відносити до екологічно ризикованих видів діяльності й інші виробництва та процеси, об' єкти яких можуть справляти негативний вплив на стан довкілля.

У разі оренди майна комерційних підпри-є мств дозволяється відносити на валові витрати всю суму оренд-ної плати, яка складається з суми амортизаційних відрахувань і винагороди за оренду.

Вже з самого сформулювання тих задач, які поперед усього, по моїй думці, має перед собою літературний критик, можна побачити, до якої наукової галузі мусимо відносити його роботу і яким науковим методом він мусить послугуватися.

Цих браків не можна відносити на карб байдужости, чи меншої вартости окремих національних рухів, тільки їх причина лежить передусім у самій системі централізації міжнаціональної організації.

А також у зв’язку з розвитком засобів масової інформації та комунікації значно поширилося поняття масової культури, до якої почали відносити і рекламу.

Законність прийнято відносити до загальноправових принципів.

У поле Статья калькуляции вводиться інформація про те, на яку статтю собівартості відносити витрати використовуваних у виробництві матеріальних цінностей цього типу.

Вони почали відносити витрати над лінією до поточних, а під лінією — до капітальних операцій, тобто до різних частин платіжного балансу.