Синоніми до слова Вісь

Синоніми до слова Вісь

Приклади використання слова Вісь

Далі ця крива змінює траєкторію на спадну, не перетинаючи при цьому вісь абсцис (в умовах «нормального» господарювання).

Спороносний колосок має вісь, на якій розміщені спорофіли шести гранної форми.

— Перевертень виліз із багажника джипа, зробивши діромаху в металевому днищі, і перепиляв ведучу вісь майже наполовину.

В обох випадках вісь обертання форми збігається з віссю відливки, і внутрішня порожнина її утворюється без допомоги стержнів.

Кайдаш плюнув і знов пішов у повітку стругать вісь.

Прокотити по вулицях і скинути в прірву, добре, що прірв там повнісінько … Отож, Рамане, ви можете собі уявити, які інструменти використовувались для того, щоб насадити людину на залізну вісь цього колеса?

І якщо цей дурень про нього так питає, то, очевидно, в цім і є вісь всієї інструкції щодо імен.

Чоловіча шишка має вісь, на якій роз міщені мікросіпорофіли, кожний з них з нижньої сторони несе два мікроспорангії.

Робота, виконувана керівництвом організа-ції Робота, виконувана користувачами Робота, виконувана розроблювачами-організаторами Робота, виконувана розроблювачами Вісь часу