Синоніми до слова Гін

Синоніми до слова Гін

Приклади використання слова Гін

А густа темрява вже непевно брела між дерев: незабаром із загірних гін фаркне перламутровий ранок.

А далеко гуділо радіо на тисячі гін про журбу нашої невеселої країни.

Потім еволюціонує цей римський міт у «священну римську імперію» середньовіччя, сьогодні уособлює його фашистівський імперіяльний гін.

А той «другий Іван, що Щцатає матір ка тувати, це сьогоднішні яничари, що намагаються вбити і в укра їнській літературі, отже в душі українця, гін до державної суве ренности.

Державно-творчий гін української літератури є її най-ориґінальнішою прикметою, бо це література новопробуджено-го, динамічного, революційного українського державно-суверен ного націоналізму.

То за кар' єрами пронизливо «кукушка» — кар' єри далі, за кілька гін.

А так гін з троє від мене, серед пінявого моря, десь узялася гора висока-страшенна; на самому шпилі дірка, і звідти щось дише.

— Всі ми яко пси теперки … — Жупан глянув назад, де на сотні гін звивалася смужка раті, й повторив цілком розважно : — Перси мають псів за священних, Люте.