Синоніми до слова Гіпотетичний

Синоніми до слова Гіпотетичний

Приклади використання слова Гіпотетичний

Інакше кажучи, чи є це простий гіпотетичний висновок, який зводиться до того, що, у разі прийняття певного змісту, то це положення саме себе імплікує і в результаті виключає положення, котрі б з ним не узгоджувались?

Зауважимо також, що ми розглянули гіпотетичний випадок невеликої фірми, що застосовує ф’ючерсний контракт для хеджування валютних ризиків.

Підкресли-мо, що з огляду на тимчасову заборону термінового валютного ринку в Україні, наш приклад цілком гіпотетичний.

Існує два види імперативів: гіпотетичний і категоричний.

Я описав свій, так би мовити, гіпотетичний механізм і, отже, якщо та книжка й побачить світ, то його експериментальний матеріал лише підтвердить мою гіпотезу.

Гіпотетичний характер отриманої прихованої інформації не зменшує її цінності, просто необхідною є додаткова перевірка даних на інших джерелах.

Логічна схема застосування індуктивного та дедуктивного методів дослідження Індуктивний і дедуктивний (гіпотетичний) методи доповнюють один одного.

Коли лінгвісти мають під ногами все, чиї часто, тільки гіпотетичний ґрунт фонетики, то ми можемо доказати чи зміцнити наші дійсні вже докази на самих історичних текстах.

Вартість — це міра того, скільки гіпотетичний покупець готовий заплатити за оцінювану вартість.

Страхова подія — потенційний, гіпотетичний (можливий) страховий випадок, на предмет якого проводиться страхування (приміром, страхові події: нещасний випадок, хвороба, дожиття до визначеного віку тощо).