Синоніми до слова Передбачуваний

Синоніми до слова Передбачуваний

Приклади використання слова Передбачуваний

Визначення мотиву відповідає на запитання, чому людина діяла саме так, чим вона керувалася; мета визначає напрямок дій та їх передбачуваний результат.

Таким чином, рознесена на передбачуваний тираж витратна ціна неминуче виявиться або заниженою, або завищеною.

Отже, якщо проміжним завданням обрано грошовий агрегат, у ролі поточного завдання ФРС вибере резервний агрегат (такий, як грошова база чи ненадані у позику резерви), оскільки резервні агрегати мають передбачуваний вплив на грошові.

Герберт Шіл-лер, зробивши нищівний висновок щодо глобального впли ву інформаційної технології капіталізму, найбільшу надію покладає на передбачуваний «соціальний конфлікт у само му серці транснаціональної корпоративної системи».

Чому ж смерть від старости, котра має передбачуваний і очікуваний характер, смерть у колі сім' ї, смерть, що тільки й має повноцінний смисл для традиційної спільноти від Авраама до наших дідів, сьогодні цілком утратила свій сенс?

Зверніть увагу на передбачуваний зв’язок між депозитами і резервами банку — зростання депозитів збільшує резерви на певну величину, а зниження депозитів, відповідно, зменшує резерви на ту ж саму величину.

Рейневан і Самсон, зрозуміло, не чекали на легко передбачуваний результат сутички.

Аліссон похитав головою, з жалем констатуючи, що знахідка, а разом з нею і передбачуваний заробіток вислизають з рук.

Утім, вона не могла настільки серйозно сприйняти страхіття війни, аби відмовитися від нагоди «розважитися новим видовищем» і передовсім пошуком «Пригод», чий передбачуваний результат залишався непевним: чи то трагічним, чи то комічним.

— прийомний син імператора Тиберія та його передбачуваний наступник, здібний полководець; отруєний з відома Тиберія.