Синоніми до слова Позитивний

Синоніми до слова Позитивний

  1. (відповідь) ствердний
  2. ствердливий
  3. (наслідок) очікуваний
  4. сподіваний
  5. передбачуваний
  6. (факт) привабливий
  7. похвальний
  8. (відгук) схвальний
  9. благотворний

Приклади використання слова Позитивний

Щоб створити цей документальний фільм ["Як це було"]., вони переглянули понад 40 тисяч метрів позитивної плівки.

Іван Франко, IV, 1950, 300

Скрізь, куди не глянеш, — вилискує плівка. Вона сушиться на барабанах — негативна й позитивна.

Олександр Довженко, III, 1960, 206

Фотоматеріали поділяються на негативні і позитивні.; на позитивних фотоматеріалах. друкують з негативів позитиви.

Олесь Донченко, VI, 1957, 602

Позитивний ефект фінансового важеля виникає, коли.

Мец В., Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства

Позитивний імідж товару успішно формує також престижна реклама.

Кардаш В., Маркетингова товарна політика

Позитивний ефект масштабу забезпечується за рахунок низки факторів.

Задорожна Н., Мікроекономічна теорія виробництва і витрат

Позитивний підхід спрямовано на знаходження зразка з бажаними якостями.

Немченко Сергій, Педагогічна корекція девіантної поведінки старшокласників загальноосвітньої школ

Позитивний результат додається до грошових потоків, негативний — віднімається.

Герасимович А., Облік і аудит у банках

Позитивний та негативний вплив масштабів виробництва на рівень продуктивності.

Ласкавий А., Менеджмент продуктивності

Позитивний знак параметра с обумовлює ту обставину, що параболічна крива (рис.

Задорожна Н., Мікроекономічна теорія виробництва і витрат