Синоніми до слова Позитивний

Синоніми до слова Позитивний

 1. (відповідь) ствердний
 2. ствердливий
 3. (наслідок) очікуваний
 4. сподіваний
 5. передбачуваний
 6. (факт) привабливий
 7. похвальний
 8. (відгук) схвальний
 9. благотворний

Приклади використання слова Позитивний

 • Щоб створити цей документальний фільм ["Як це було"]., вони переглянули понад 40 тисяч метрів позитивної плівки.
 • Скрізь, куди не глянеш, — вилискує плівка. Вона сушиться на барабанах — негативна й позитивна.
 • Фотоматеріали поділяються на негативні і позитивні.; на позитивних фотоматеріалах. друкують з негативів позитиви.
 • Позитивний ефект фінансового важеля виникає, коли.
 • Позитивний імідж товару успішно формує також престижна реклама.
 • Позитивний ефект масштабу забезпечується за рахунок низки факторів.
 • Позитивний підхід спрямовано на знаходження зразка з бажаними якостями.
 • Позитивний результат додається до грошових потоків, негативний — віднімається.
 • Позитивний та негативний вплив масштабів виробництва на рівень продуктивності.
 • Позитивний знак параметра с обумовлює ту обставину, що параболічна крива (рис.
 • Позитивний зворотний зв’язок між керівником і підлеглим також може проявлятися не повністю.
 • Позитивний і негативний зворотний зв’язок у механізмі взаємодії із засобами масової інформації.
 • Позитивний результат від продажу цінних паперів на інвестиції, вкладень в асоційовані і дочірні компанії.
 • Позитивний результат від продажу цінних паперів на інвестиції, вкладень в асоційовані та дочірні компанії.
 • Позитивний імідж називають «найголовнішим нематеріаль-ним активом», головним надбанням будь-якої організації.