Синоніми до слова Очікуваний

Синоніми до слова Очікуваний

Приклади використання слова Очікуваний

де Дакц — дивіденди на одну акцію; Пакц — очікуваний прибуток від однієї акції.

Під строком корисного використання основного засобу розуміють такий очікуваний період часу, протягом якого він використовуватиметься підприємством з метою одержання певної економічної вигоди.

завжди поширення інформаційних матеріалів давало очікуваний результат?

Тому нашим служителям Церкви необхідно проявити себе добрими доглядачами Божого саду, щоб пророслі в людських душах паростки віри не зів'яли, а пишно розрослися та принесли очікуваний плід спасіння.

За надзвичайно важливий підрозділ фінансового плану визнають плановий (очікуваний) баланс фірми, що збирається започаткувати новий або розширити діючий бізнес.

Оскільки існує багато альтернатив грошам як фінансовому активу, очікуваний дохід на кожен із них (скоригований на різницю в ризику, ліквідності та вартості інформації) теж, у принципі, впливає на попит на гроші.

І увірували безсумнівно, що то є Христос Господь, очікуваний Месія, що прийшов спасти рід людський.

— очікуваний обсяг оптової закупівлі і-го товару від по-чатку місяця, в якому робиться розрахунок, і до кінця поточного періоду, згідно укладених договорів (контрактів);

У свою чергу, на обсяги інвестицій впливають такі чинники, як рівень операційних виробничих витрат, рівень оподаткування, технологічні зміни, кількість акцій основних фондів підприємств у громадян, очікуваний рівень прибутку від інвестицій.

Якщо впродовж тривалого часу темп інфляції не змінюється, очікуваний темп її стає рівним фактичному відповідно до будь-якої концепції формування очікувань.