Синоніми до слова Домінувати

Синоніми до слова Домінувати

Приклади використання слова Домінувати

Орієнтація на контроль передбачає намагання контролювати ситуацію та поведінку, керувати ними, домінувати у взаємовідносинах.

Наприклад, у людини є звичка завжди бути готовою до появи ворогів, але якщо ця звичка починає домінувати над усіма іншими, людина захворює на паранойю.

Дві думки — як віддати не свій борг і врятувати свою фірму — почали домінувати над всіма іншими.

І москвинські царські і лєнінські шо віністи кажуть, що «мораль одна», і на їхню думку ця їхня «мораль одна», оперта на ре воль вері МҐБ, має домінувати над всіма мо ралями в світі.

Справді, легко помітити, що історія ритмічно коливається від одного полюса до іншого, дозволяючи в якісь епохи домінувати чоловічим якостям, у інші - жіночим, часом звеличуючи хлоп’яцьку поведінку юнака, а часом — дозрілість і похилий вік.

Тому в державах Сходу політика не може не домінувати над економікою.

Надія на те, що в горизонтальній позиції її зріст не буде домінувати над вами , — марна.

Через те я вважаю, що цинізм у політиці, хоч є певною даниною, однак він не повинен домінувати і досягати верхньої «планки».