Синоніми до слова Достатній

Синоніми до слова Достатній

  1. Вистачальний (суму)
  2. Задовільний (здоров’я)
  3. Заможний
  4. Належний (міру)
  5. Обґрунтований (матеріял для висновку)
  6. Переконливий

Приклади використання слова Достатній

Ця емблема миру, зрозуміла скрізь, на всій нашій планеті, викликала бурю вигуків, супроводжувану градом куль, які, на щастя, не завдали шкоди парламентерові, що мав обережність триматися на достатній віддалі.

За півгодини припинити відпуск енергії і назбирати її в ємкісних конденсаторах у достатній кількості, щоб пробити атмосферу каналом спрямованого випромінювання.

Не маючи ні офіцерів, ні в достатній кількості унтерів, він вирішує через засідателя Хорольського земського суду якогось Щочку мобілізувати усіх відставників.

Він, правда, був не з найбільших на острові, але все-таки достатній, щоб здійснити наші наміри.

Вони мали міщанський стан, посередньо достатній, та чесністю, правдивістю, гостинністю, побожністю, миролюбним сусідством виділялись у своєму колі.

Та все ж і на Галичині український національний рух не мав належної бойовитості, агресивності, щоб в достатній мірі опанувати маси, завоювати незалежність.

Економіст будь-якого профілю повинен в достатній мірі володіти навичками аналітичної роботи.

Відмічено також, що хто в достатній кількості споживає помідори, значно енергійніший і та більш рухливий, ніж ті, хто нехтує цими овочами.

— Добре, кисень подається в достатній кількості , — почувся приглушений голос радиста.

Дані таблиці показують, що в аналізованому банку створено достатній резерв на покриття можливих втрат від неповернення кредитів.