Синоніми до слова Обґрунтований

Синоніми до слова Обґрунтований

Приклади використання слова Обґрунтований

На його основі здійснено більш обґрунтований і чіткий розподіл доходів і видатків між бюджетами, на прозору основу переведено міжбюджетні відносини, упорядочено бюджетний процес.

Система права соціального забезпечення Право соціального забезпечення має свою систему, тобто науково обґрунтований, об" єктивно існуючий зв’язок інститутів і норм, що складають самостійну галузь права.

Прогнозування ринку праці - обґрунтований спеціальними дослі-дженнями висновок щодо зайнятості населення.

Обґрунтований бю-джет є основою для побудови ефективної системи обліку, конт-ролю й аналізу.

Коли вже дається наказ іти у відхідок організованим строєм, то цей наказ повинен бути також і внутрішньо, фізіологічно обґрунтований.

Підприємство самостійно вибирає найбільш обґрунтований метод оцінки справедливої вартості, виходячи з особливостей функціонування й експлуатації своїх основних засобів.

Вибіркове дослідження — це найбільш досконалий, науково обґрунтований метод несуцільного спостереження.

У процесі створення АРМ важливим є технічно та економічно обґрунтований вибір класу використовуваної ПЕОМ.

Такий обґрунтований висновок роблять згадані автори.

На підставі одного чи двох тестів не можна зробити обґрунтований висновок про придатність фахівця до управлінської праці.