Синоніми до слова Обґрунтований

Синоніми до слова Обґрунтований

 1. аргументований
 2. вмотивований
 3. небезпідставний
 4. узасаднений

Приклади використання слова Обґрунтований

 • Партія керує великою творчою діяльністю радянського народу, надає організованого, планомірного, науково обґрунтованого характеру його боротьбі за досягнення кінцевої мети — перемоги комунізму.
 • Тютюнника пересмикувала суміш військової неписьменності і нічим не обґрунтованих запевнень у перемозі.
 • Є обґрунтовані здогади, що деякі малюнки, приписувані досі Сажину, справді належать пензлю Шевченка.
 • Норми мають бути прогресивними, обґрунтованими, але реальними для доброякісного виконання їх більшістю працюючих.
 • Обґрунтований бю-джет є основою для побудови ефективної системи обліку, конт-ролю й аналізу.
 • Обґрунтований (селективний) протекціонізм — захист окремої галузі економіки, групи підприємств, а не всього національного виробництва, або протекціонізм у торгівлі з окремими країнами та за окремими групами товарів.
 • Обґрунтований «стратегічний набір» підприємства можна сформувати за допомогою концепції «послідовних стратегій» як інструменту забезпечення успіху в перебудові підприємства з метою досягнення ним потрібного рівня конкурентоспроможності.