Синоніми до слова Еволюція

Синоніми до слова Еволюція

  1. поступовий розвиток
  2. процес поступових змін
  3. (військових кораблів) переміщення
  4. пересування
  5. маневрування

Приклади використання слова Еволюція

Палеонтологія, вивчаючи викопні рештки, простежила еволюцію коня за період до З мільйонів років.

Конярство, 1957, 31

Зміна продуктивних сил неминуче веде до змін у способі виробництва, у виробничих відносинах; ці останні, своєю чергою, зумовлюють еволюцію політичного, духовного життя суспільства.

Комуніст України, 5, 1961, 71

Шевченко, як майстер, пережив цікаву еволюцію.

Максим Рильський, III, 1956, 242

Таким чином, Еволюція є помилкою, яка помиляється.

Лем Станіслав, Голем XIV

Еволюція мислення багато в чому зобов’язана міфам.

Щербаков Володимир, Сім стихій

Еволюція поглядів щодо джерел конкурентних переваг.

Євдокимова Н., Економічна діагностика

Тема: Еволюція соціальної доктрини католицизму ПЛАН:

Арутюнов В., Релігієзнавство

Еволюція підходів і сучасні методи управління якістю.

Омельяненко Т., Операційний менеджмент

Еволюція соціального вчення католицької церкви у ХХ ст.

Арутюнов В., Релігієзнавство

Еволюція законодавчої бази … … … … … … … … … … … … … …. .

Дахно Іван, Зовнішньоекономічний менеджмент