Синоніми до слова Переміщення

Синоніми до слова Переміщення

Приклади використання слова Переміщення

А еластичність пропонування залежить від мобільності ресурсів, тобто можливості їх переміщення між різними альтернативними напрямками використання.

Під іноземним інвестором розуміється фізична і юридична особа або держава, які мають постійне місцезнаходження (проживання) за межами території України та приймають рішення про переміщення вільних або залучених коштів у економіку України.

Їх можна проглянути за допомогою послідовного переміщення курсором по рядку, але це не зовсім зручно.

Різні люди розв’язують подібні проблеми неоднаковими методами, включаючи манеру, в якій вони їх звикли розуміти, важливість характеристик і переміщення в системі.

Унаслідок конкретних виявів науково-технічного прогресу переміщення ізокванти може мати різні напрями.

Графічні засоби переміщення по системі завдяки прогресу в галузі створення конфігурації апаратних і програмних засобів є вже економічно ефективними.

При такій відстані його гравітаційний вплив буде майже нульовий і за нашими розрахунками аж ніяк не позначиться на швидкості переміщення астероїда.

Однією з найголовніших є переміщення влади, яку наш континент раніше тримав над рештою світу і над собою.

Директива щодо «Захисту осіб у зв’язку з обробкою інформації про особу та відсутністю обмежень на переміщення такої інформації» встановлює основу для національного законодавства.

По-перше, управління товарорухом — вузьке сприйняття процесу розподілу, що фокусується на потоці готової продукції до споживача й не включає придбання та переміщення сировини.