Синоніми до слова Економія

Синоніми до слова Економія

Приклади використання слова Економія

У цих фазах відтворення економія часу означає прискорення проходження створеного суспільного продукту до виробничого або особистого споживання.

Червоним кольором показано суми дефіциту надходжень або перевищення витрат, чорним — надходження понад плану або економія витрат.

Так, видатки на оплату праці можна зменшувати, якщо відбувається економія коштів, наприклад, у зв’язку зі зміною штатної чисельності працівників (за кодами економічної класифікації).

Тільки багаторічна економія дала змогу старому заплатити за моє навчання в колледжі, а от утримувати мене він уже не мав сили.

Економія, зумовлена збільшенням масштабу виробництва Унаслідок цього ефекту будь-який обсяг продукції можна виробити з найнижчими витратами за наявності єдиного виробника — монополії.

Економія за рахунок зменшення коштів на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності визначається за формулою:

Творці системи ОПТ стверджують, що втрати критичних ресурсів негативно впливають на виробництво в цілому, тоді як економія некритичних ресурсів не приносить реальної користі виробництву з точки зору кінцевих результатів.

У такому разі економія змінних витрат досягається за рахунок високої спеціалізації виробництва.

Абсолютна економія (-), перевитрати (+) фонду оплати праці:

Соссюр мав рацію: політична економія — це мова, і та ж сама зміна, котра вражає мовні знаки, внаслідок чого вони гублять свою референтність, вражає також і катеґорії політичної економії.