Синоніми до слова Прибуток

Синоніми до слова Прибуток

 1. (з акцій) дивіденд
 2. вигода
 3. користь
 4. приріст
 5. збільшення
 6. бариш
 7. доход
 8. зиск

Приклади використання слова Прибуток

 • Прибуток у цій фазі зростає в абсолютних розмірах.
 • Прибуток на власний (акціонерний) капітал Кп.в.к.
 • Прибуток Тюрго розглядає як самостійний вид доходу.
 • Прибуток від лізингових операцій, тис. грн (ряд.
 • Прибуток характеризує стій-кість кредитної установи.
 • Прибуток і капітал взаємно підкріплюють один одного.
 • Прибуток — це показник, що формується на мікрорівні.
 • Прибуток є складовою частиною виручки від реалізації.
 • Прибуток від основної та іншої операційної діяльності.
 • Прибуток на одне станко-місце розраховують за формулою:
 • Прибуток від звичайної діяльності та надзвичайних подій.
 • Прибуток мінус податок на прибуток — це чистий прибуток.
 • Прибуток має одне джерело — вирахування з продукту праці.
 • Прибуток від операційної діяльності та надзвичайних подій.
 • Прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)