Синоніми до слова Приріст

Синоніми до слова Приріст

Приклади використання слова Приріст

Мета портфельних інвестицій — це приріст капіталу на основі зростання курсової вартості портфеля й одержання прибутку від створення цінними паперами стабільних грошових потоків (дивідендів, процентів) при диверсифікації ризиків.

При цьому знижуються затрати живої праці на голову тварин (об" єкт обслуговування), і за тих самих показників (надій молока на корову, середньодобовий приріст живої маси тварин тощо) зростатиме її продуктивність.

На середньодобовий приріст тварин можуть впливати зміни структури поголів'я тварин з різними рівнями продуктивності на одну голову.

Рей Фейр з Єльського університету стверджував, що суттєвий приріст ВВП та падіння рівня безробіття помітно збільшують шанси політиків бути переобраними.

Якщо попит перевищує пропозицію, у проектах необхідно планувати відповідний приріст виробничої потужності.

Після цього темпи зростання дохідності починають уповільнюватися аж доти, доки приріст результативності не стане меншим за приріст витрат на додаткові ресурси.

Він показує можливий приріст ка-піталу, обумовлений фінансовою і дивідендною політикою корпорації.

Валовий приріст тварин на відгодівлі - як показник, що є результатом впливу трьох факторів: кількості поголів'я, тривалості відгодівлі однієї голови (у днях) і середньодобових приростів.

Це збільшить національний експорт і зумовить приріст чистого експорту.