Синоніми до слова Жупан

Синоніми до слова Жупан

Приклади використання слова Жупан

Хоча фотографія поганої якості, можна розгледіти офіцера, що стоїть, на якому спеціальний жупан для ад’ютантів гетьмана — див.

Вони й досі розмовляли так — брати по-готському, лужицький жупан по-своєму, й ся впертість Сватоплукова дратувала короля.

Попереду колошкався широкий кущ верболозу, затуляючи овид, і доки Саук підганяв дружинників, жупан витяг меч і заходився прорубувати стежку до берега.

Король махнув недбало рукою, й старий жупан вийшов.

Старий жупан труснув рукою, й Малоуша впала навколішки.

Вой подавсь виконувати наказ Великого князя, й Гатило знову сів до столу, де сутулився жупан Градимир і його два молодші товариші.

Убравшись таким чином у жупан, кожен із цих «славетних» гадає, що він вже й пан, і починає кирпу гнути.

Вернулися од криниці, І Степан сідлає Коня, свого товариша, Й жупан надіває.

А я б оце вбралась в суконний жупан, йдучи в гості.