Синоніми до слова Зазначати

Синоніми до слова Зазначати

Приклади використання слова Зазначати

Після того Мартін почав на першій сторінці кожного свого рукопису зазначати: «Гонорар на звичайних ваших умовах».

Слід зазначати, що ІНКОТЕРМС не призначені для заміни умов договору, необхідних для повного договору купівлі-продажу, або за допомогою включення нормативних умов, чи індивідуально обумовлених умов.

У старовину по всій християнській Европі, у тому і в Україні по різних актах, де треба було зазначати дати, то часто писався Святий, а не день-число його святкування.

Практика свідчить про те, що роботодавці можуть керуватися найрізноманітнішими міркуваннями і не зазначати стартову точку зарплати чи її межі.

Він запечатав записку, але адреси не написав: йому не хотілося ані зазначати на конверті її дівочого прізвища, яке вона знов узяла собі без усякого сорому, ані ставити прізвища Форсайт, бо вона може порвати записку, не прочитавши її.

З метою безпеки не слід зазначати паспортні дані та номер ідентифікаційного коду.

У схемах алгоритму за потреби слід зазначати операції групування записів масиву.

Напевне, немає потреби спеціально зазначати, що МЕ в даному випадку — просто приклад однієї з економічних категорій, або, нехай — предметних областей.

У зверненні потрібно зазначати фактичні обставини, що є підставою для проведення надурочних робіт, види та трива-лість цих робіт, категорія та кількість працівників, яких передба-чається залучити до їхнього виконання.

Також, для полегшення процедури оплати дозволяється зазначати назву юридичної особи, де буде здійснено платіж, наприклад, приміщення біржі, банківської установи тощо.