Синоніми до слова Фіксувати

Синоніми до слова Фіксувати

Приклади використання слова Фіксувати

В «Трактаті» стверджувалось, що дійсність являє собою не більше, ніж сукупність фактів та подій, які можна фіксувати та передавати за допомогою мовної діяльності.

Вам, імовірно, відомо, що існують авреліанські технології, які дозволяють фіксувати так звані «тіні бесід» Білих Каменів з одного сімейства.

Якщо дотримуватись принципу четверного запису, операцію слід фіксувати за однаковою вартістю в усіх рахунках, які беруть участь у операції.

По-перше, він може фіксувати факт реалізації послідовності морфізмів, заіндексованої на АСА-діаграмі двома шляхами, які можуть і збігатися.

Дейну та Джастині було цікаво фіксувати час, за який жаба повністю проковтне великого метелика, серйозно витріщаючись крізь сітку і потроху заковтуючи комаху.

Коротше кажучи, можна говорити про виникнення цілої субкультури, якщо, правда, не конкретизувати момент появи і не фіксувати тривалість існування.

Цей метод найбільш ефективний для використання на інформаційних ринках зі швидко змінюваною ситуацією, бо панель дає змогу фіксувати поточні зміни.

А «уявляти» — це означає фіксувати увагу на фактах і образах, котрі тримає моя пам’ять.

Міцний обрус обхопив його лоба, струснув мозком — хотілося впасти на землю, втиснутись у неї і так закам’яніти з вічно розплющеними очима, з живим поглядом, котрий лише бачить і дає змогу кволо фіксувати своє - «живий».

Стан може фіксувати певний тип символу роботи, описаний при визначенні стану