Синоніми до слова Зосереджувати

Синоніми до слова Зосереджувати

Приклади використання слова Зосереджувати

Ні, я розумію, що без згадок про нього обіитися не можна, це ж не якась маленька и незначна країна, просто не треба зосереджувати на ньому увагу.

Позитивним для холерика є здатність зосереджувати значні зусилля протягом короткого часу, а недоліком те, що при тривалій роботі йому бракує витримки.

Ми лікуємо громадян нашого містечка Не змушуємо своїх пацієнтів із грижами місяцями чекати на місце, воліючи зосереджувати увагу на рідкісних випадках, які дали б нам славу й можливість за громадський кошт їздити на закордонні конференції.

Вони не завжди спроможні тривалий час зосереджувати увагу до співбесідника чи об" єкта, що пов’язано з високим ступенем професійного переведення з одних подій на інші.

Сама ідея програмно-цільового методу полягає у тому, щоб зосереджувати увагу не тільки на можливостях бюджету (іс-нуючих ресурсах), а й на тому як найефективніше їх використа-ти з метою отримання конкретних результатів.

Крім того, цей процес дає змогу банкам зосереджувати увагу на зниженні інформаційних та трансакційних витрат для багатьох заощадників та позичальників без необхідності утримувати усі їхні кредити до настання терміну виплати.

Деякі торгові агенти зазначають тільки переваги даного товару, намагаючись не зосереджувати уваги потенційного покупця на негативі.

У будь-якому випадку слід враховувати вік дитини, її процесуальний статус, психічне здоров’я, психологічні особливості, здатність швидко втомлюватися, вміння зосереджувати увагу тощо.

— Ні, дуже багато цінностей зосереджувати там не можна.