Синоніми до слова Закономірний

Синоніми до слова Закономірний

Приклади використання слова Закономірний

Така залежність має закономірний характер і може бути доведена на основі теоретичного аналізу впливу швидкості ресурсообороту на важливі параметри розвитку економіки.

Таким чином, безробіття — закономірний елемент відносин зайнятості і відтворення робочої сили в ринковій економіці.

Схема будови біоценозу (за В. М. Сукачовим) Між усіма чотирма ланками існує закономірний зв’язок.

Як закономірний наслідок, зрослі в розмірах і силі корпорації, почали вимагати від держави не втручатися у справи корпорацій.

Виникнення держави і права закономірний результат розвитку суспільства.

Будь-який закономірний взаємозв" язок передбачає повторюва-ність, послідовність і порядок у правових явищах і процесах, але проявляється по-різному.

Закономірний процес, що відбувається в міру зростання масштабів і складності систем управління.

Все це викликало закономірний сумнів, що й призводило в кінцевому підсумку до відхилення гіпотез.

Якщо припустити, що прояв екстрасенсорних здібностей — черговий крок в еволюції людини, закономірний наслідок кількісних змін у біосоціальному світі, то початок екстрасенсорної ери — наслідок прогресу розуму, а не інстинктів.

Стабільність — такий же закономірний стан, як і зміни.